Rikardclaesson

Ons 29/3 jogg+styrka

Kategori:

Löp gräs och stug från jobbet innan hemfärd. 30 min. Ok.
Sedan 30min styrka hemma.
Tot. 1.0h.
 
Kv: Hugos OL träning. Kallt ute.