Rikardclaesson

Tunaintervaller

Kategori: Allmänt

Kv: 35*(45-15) Intervaller på asfalt i Nygårdsdalen. Kändes ok. Jobbigt pass 159/169. Upp+nedj 27min. 1.02h.
Skralt med herrar på träningen. Fösta intervallpasset på en dryg månad.