Rikardclaesson

Testrunda 30/3

Kategori: Allmänt

Testrunda, 5,01km 16.57min. Till vändningen 6.47min, tillbaka 10.10min. HR 166/173. Resultatet bättre än väntat, jag trodde jag skulle springa på ~17.20. Resultatet visar att formen och att benen nu vant sig vid löpning under de senaste veckorna med ganska mycket intervaller och hårda träningar. Hur benen kommer att klara av skogslöpningen i helgen är en annan fråga. Men ett positivt resultat! Upp och nedvärmning 8km/47min. Totalt 14km/64min.