Rikardclaesson

onsdag 26 april

Kategori: Allmänt

fm: Löpning med lite ruscher och löpteknik vid Tunet, 35min.

kv: Intervaller i fin skog vid Amsberg. 3*(3-2-1) med 1min vila. 55min. HR146/168.