Rikardclaesson

10mila dags

Kategori: Allmänt

Tunas förstalag är som följer:
1. Johan Alfredsson
2. Pavlo Ushkvarok
3. Jonas Olsson
4. Rikard Claesson
5. Nils Olsson
6. Mattias Mårts
7. Jan Prochazka
8. Henrik Löfås
9. Peter Löfås
10. Kiril Nikolov

Bilder på löparna kan ses här