Rikardclaesson

sö 24/5 Backintervaller

Kategori:

4st Långa Upplandsbackar med Lang. 5.35, 5.19, 5.17, 5.09. Kändes bra. Tiderna klart snabbare än tidigare. Hårt pass men ändå kontrollerat. 8,5km 65min. HR 124/162